Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Silniční konference 2010 již minulostí

Silniční konference 2010 již minulostí

V Hradci Králové úspěšně proběhla Silniční konference 2010. Firma EDIP s.r.o. zde představila projekt "Celostátní sčítání dopravy 2010", na kterém se významně podílí. Během druhého dne vystoupil Ing. Aleš Richtr se přednáškou na téma "Prognóza intenzit automobilové dopravy do roku 2050". Během konference proběhlo též zasedání redakční rady časopisu, který vyjde koncem listopadu tohoto roku.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality