Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže "Cesty městy" - 31.5.2010

Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže "Cesty městy" - 31.5.2010

Nadace Partnerství vyhlásila dne 16. února 2010 devátý ročník celostátní soutěže Cesty městy zaměřené na zklidňování dopravy. Do soutěže Cesty městy je možné přihlásit dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Podmínkou účasti je jejich uvedení do provozu během posledních pěti let (v období od 1.ledna 2005 do 31.května 2010). Soutěž proběhne ve třech kategoriích: a) bodová řešení úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy...) apod. b) liniová řešení komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy...) apod. c) plošná řešení dopravně zklidněné zóny ("tempo 30", obytné zóny, ...), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod. - Výjezdy zástupců hodnotící komise proběhnou během června a července 2010 - Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční 16.9.2010 Více na www.nap.cz Kontakt: Radek Patrný, Dopravní program Nadace Partnerství, 774 676 139, radek.patrny@nap.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality