Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Česká dopravní stavba 2009 - uzávěrka přihlášek 31.3.2010

MD ČR a SFDI vyhlásilo celostátní soutěž o nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2009. Do soutěže je možné mimo jiné přihlásit i STAVBY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST A PLYNULOST DOPRAVY bez určení rozpočtu a zdrojů financování: - cyklostezky, - pěší koridory, podchody, lávky aj. - nádražní budovy, letištní haly a terminály aj. Jedná se o dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Přihlášku a podmínky soutěže naleznete zde: http://www.top-expo.cz/cds-2009/

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality