Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/09 v prodeji

Dopravní inženýrství 02/09 v prodeji

I nové číslo recenzovaného časopisu Dopravní inženýrství se snaží svým obsahem přispět ke snižování nehodovosti. Rozbor dopravních nehod ve Strahovském tunelu, návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti na nehodových lokalitách či rizikové faktory na železničních přejezdech, to jsou témata článků tohoto čísla sloužících jako příklad omezování nehodovosti a námět k zamyšlení nejen projektantům, ale i všem institucím majícím vliv na dopravu. Dále se časopis zabývá zklidňováním dopravy, cyklistickou dopravou nebo okružními křižovatkami z různých úhlů pohledu, světelnou signalizací a novinkami v předpisech a odborné literatuře. Objednávat můžete na www.koura.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality