Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Vyhodnocení soutěže dětských projektů na téma "MĚSTO A DOPRAVA"

Vyhodnocení soutěže dětských projektů na téma "MĚSTO A DOPRAVA"

V rámci konference "Doprava generovaná komerčními zónami" proběhla ve dnech 12. a 13. listopadu v hotelu Cristal Palace soutěžní výstava dětských prací. Dětské práce byly oceněny velmi kladně a většina delegátů si všechny projekty se zájmem prohlížela a posléze také hodnotila. Konference se zúčastnilo 74 delegátů, z nichž 42 odevzdalo svůj hlasovací lístek. Tento zájem předčil naše očekávání. Všechny práce byly ohodnoceny, ani jedna nezůstala bez hlasu. Po několik týdnů pracovaly děti z páté třídy Základní školy Jih Mariánské Lázně na projektu "Město a doprava" a zamýšlely se nad problémy dopravy ve svém městě. Cílem bylo jednak zapojit děti do projektů dospělých, rozvíjet jejich myšlení, schopnost týmové práce a zároveň je motivovat k dalšímu studiu. V neposlední řadě však také nabídnout i odborníkům jiný úhel pohledu na věc a možnost zamyslet se nad obvyklými problémy neobvyklým způsobem. Všechny práce byly ohodnoceny, ani jedna nezůstala bez hlasu. Suverénním vítězem se stal tým číslo 1, obdržel 18,5 hlasů. Některá hodnocení: "Představený projekt je z hlediska dopravního inženýrství nejlépe propracován. Zřejmě se jedná o kvalitní líheň budoucích dopravních inženýrů. Jen tak dál!" "Nejreálněji zklidněná ulice, nejlepší organizace u obchodního střediska, nejvíce propracované" "Nejnápaditější" "Návrh si velmi zajímavě všímá nejen hlediska zklidnění dopravy před areálem školy, ale řeší také obytnou a estetickou (výtvarnou) funkci předprostoru školy - zeleň, sezení pod stromy, vodní prvky, umělecká díla" "Velice pěkně a komplexně vyprojektováno, oceňuji i důraz na některá detailní řešení" "Návrh se zdá nejlogičtější" "Zdařilé grafické zpracování" Na 2. místě s 12 ohodnoceními skončila skupina číslo 5 Slovně zhodnoceno mimo jiné takto: "Na tak malé zhotovitele vydařené" "Ty děti jsou chytřejší než my dospělí – zajímavá koncepce projektu" "Nejlepší - parkoviště u obchodního centra - perfektní" "Na projektu se mi líbilo řešení plochy před školou, na rozdíl od ostatních průchodné pro chodce" Na 3. místě se umístila práce skupiny číslo 2 s 6 hlasy a jednou pochvalou. Některá slovní hodnocení: "Oceňujeme zklidňovací ostrůvek před školou" "Dopady obchodního centra jsou velmi komplexně zhodnocena" Na 4. až 6. místě skončily projekty 3, 4,6 dohromady získaly 5,5 hlasů a dvě zvláštní ocenění Ze slovních hodnocení vybíráme: Pro práci 3:"Jediný spojuje park se školou, původní vstup do budovy by bylo vhodné otevřít" Pro práci 4:"Pozitivní je návrh kruhové křižovatky u školy z hlediska zpomalovacího účinku - zklidnění dopravy před školou je zcela žádoucí" Pro práci 6:"Jako jediný myslí na cyklisty. Není sice dokonalý z hlediska dopravy u školy (lepší je 4), ale má správné a nepřeplácané dopravní značení a správně užité" "Výběr byl obtížný, všechny návrhy obsahují obdobné prvky (zřejmě jednoznačné zadání investora nebo týmy pocházejí ze stejného univerzitního ateliéru)" Všechny děti byly odměněny cenami věnovanými firmou EDIP. Vítěžný tým získal speciální ceny (flash disky a dort:)). Celé třídě 5.B a paní učitelce Šárce Mallé velmi děkujeme.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality