Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Zpráva z MD - problematika označování přechodů

Ministerstvo našlo okamžité řešení v problematice označování přechodů Na Ministerstvu dopravy se ve středu 27.května 2009, sešla skupina složená ze zástupců ministerstva, Policie ČR, občanských iniciativ i široké veřejnosti. Cílem bylo najít řešení v problematice označování přechodů pro chodce v místech, kde křižují tramvajové trati. V rámci řešení představili zástupci ministerstva proto několik kroků, které přinesou jak okamžité řešení problému, tak i řešení střednědobá směřující k řešení legislativnímu. Ministerstvo dopravy nadále pokládá z hlediska bezpečnosti silničního provozu za nejbezpečnější takové řešení přechodu pro chodce, kde je provoz řízen světelnou signalizací. V rámci okamžitého řešení navrhne resort dopravy takovou úpravu stávající vyhlášky, aby v místě křížení přechodu pro chodce s tramvajovou tratí bylo možné nově umístit vodorovné značení, kde zebru přeruší v místě tramvajové trati nápis: POZOR! TRAM! s výstražnými trojúhelníky před a za nápisem. Ve střednědobém výhledu spustí kroky směřující k přípravě novely zmíněné vyhlášky, která by reflektovala připomínky odborníků a našla systémové řešení vyhovující všem stranám při zachování plynulosti silničního provozu a zároveň bezpečnosti přecházejících chodců. http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/TZ_27_05_2009.htm

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality