Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

10. zasedání Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu

Na 10. zasedání Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu konaném dne 23. dubna 2009 byl vysloven souhlas s přiloženou zprávou ze semináře k bezpečnosti silničního provozu na úrovni krajů a obcí, který se konal 19. března 2009 v Poslanecké sněmovně a jeho závěry. Současně byla, v souladu s doporučením uvedeným v závěrech, přijata opatření ke zřízení pracovní skupiny pro koordinaci činností krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tento slibný krok potvrzuje, že seminář byl přínosným impulsem pro zintenzivnění činností všech subjektů zodpovědných za bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Záznam ze semináře je ke shlédnutí na http://mms.livebox.cz/cdv/090319/.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality