Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nová vyhláška k provozu na pozemních komunikacích vejde v účinnost 21.4.2009

Vychází vyhláška 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška zavádí hned několik inovací. Objevuje se například nová dopravní značka "pohyblivý most", "jízda cyklistů v protisměru","silniční kaple" nebo "Truckpark". Ve sbírce vychází i již avizovaná grafická předloha značek měření rychlosti. Ministerstvo dopravy tak reaguje na probíhající diskuse o možných nejasnostech popisu značení v zákoně. Zásadní změnou je i plošné zkrácení doby platnosti u značek "Zimní výbava" o měsíc. Nově by tak měla platit od 1.11. do 31.3. Nadále zůstává možnost upravit její platnost doplňkovou tabulkou. Další viditelnou změnou je zavedení možnosti označit obec v jazyce národnostní menšiny. Vyhláška dává i jasný vzor k tomu jak bude značka vypadat. Kompletní znění vyhlášky č. 91/2009 Sb. naleznete zde: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3AB3633B-9920-45DE-AF57-1EFD68A28F8A/0/91_2009.doc

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality