Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Obce i města mohou letos opět uspět v soutěži "Cesty městy"

Obce i města mohou letos opět uspět v soutěži "Cesty městy"

Nadace Partnerství vyhlašuje osmý ročník celostátní soutěže s názvem Cesty městy. Soutěž je zaměřena na zklidňování dopravy a kultivaci dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky. Své realizované dopravní projekty mohou města a obce přihlašovat do 29. května 2009. Soutěžní projekty je možné přihlašovat nejlépe prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty Jsou zde také umístěny podrobné soutěžní podmínky a rozsáhlá databáze projektů zklidňování dopravy v ČR i příkladů ze zahraničí. Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části z celé České republiky. Do soutěže je možné přihlásit taková dopravní řešení, jejichž realizace vedla ke zvýšení bezpečnosti, zkvalitnění veřejného prostoru či optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Podmínkou účasti je jejich uvedení do provozu v období od 1. ledna 2004 do 29. května 2009 a příznivý vliv na životní prostředí v okolí. Pro vítěze jsou opět připraveny atraktivní finanční prémie (v osmém ročníku bude rozděleno až 300.000 Kč) a hodnotné zvláštní ceny partnerů. Od roku 2002 bylo v soutěži hodnoceno 124 projektů, 40 z nich bylo oceněno a byly uděleny finanční odměny v hodnotě téměř 2 milionů korun. Například v loňském roce obdržela obě vítězná města, Krásná Lípa a Hranice, za své dopravní projekty shodně 100 tisíc korun a město Most získalo radar signalizující okamžitou rychlost projíždějících vozidel. Generálním partnerem soutěže je již třetím rokem společnost Škoda Auto, záštitu nad ní opět poskytlo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím oddělení BESIP. Dalšími partnery soutěže jsou Národní síť Zdravých měst ČR, Svaz měst a obcí ČR a společnost 3M Česko. Hlavním mediálním partnerem je již tradičně měsíčník Moderní obec. O této soutěži Vás pravidelně informujeme na stránkách našeho časopisu. Kontaktní adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, 10000 Praha 10 e-mail: petr.smid(at)nap.cz, tel+fax: 274 816 727

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality