Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/08

Dopravní inženýrství 02/08

Časopis lze objednat zde či na www.koura.cz Bezplatně jej dostanou všichni předplatitelé časopisu Silniční obzor s nejbližším číslem. Obsah čísla 02/08: 1. Vědecká část Werner Brilon Kreisverkehre in Deutschland - ein Situationsbericht - Okružní křižovatky v Německu - situační zpráva, překlad: Tomáš Rücker lektor: Bartoš 2. Odborné stati Bezpečnost dopravy: Ing. Josef Andres - Odsazené křižovatky - ano, či ne? lektor: Šachlová Ing. Jiří Ambros, Ing. Milan Dont, Ing. Radim Striegler - Česká observatoř bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích lektor: Šachlová Ing. Petr Novotný - Místa pro přecházení III - zkušenosti z jejich realizace v extravilánu, Výsledky dopravně-inženýrského průzkumu lektor: Heinrich Petr Šmíd - Grantový program - Na zelenou - letos umožnil osmi obcím získat dopravní studii Zajímavé realizace: Ing. Ondřej Vohradský - Plošná modernizace komunikační sítě v městské části Plzeň - Slovany lektor: Heinrich Zklidňování dopravy Petr Šmíd - Sedmý ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze lektor: Skládaný Ing. Michal Hornýš - Rekonstrukce ulice Šafaříkovy v Hlinsku lektor: Skládaný Projektování - polemika Ing. Petr Novotný - Navrhování okružních křižovatek II - chyba velkého průměru malé okružní křižovatky (křižovatka s jedním jízdním pruhem na okruhu) Dopravní telematika: Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc - Inteligentní dálnice a její architektura lektor: Lehovec Dopravní průzkumy: Juraj Flamik - Monitoring pěší a cyklistické dopravy lektor: Martolos Ze světa: Ing. Martin Krejčí - Postřehy dopravního inženýra z Mallorcy Předpisy a literatura: Ing. Luděk Bartoš - Nové vydání TP 103 Navrhování obytných a pěších zón Ing. Antonín Seidl - Zimní výbavu už musí mít i automobil Krátké zprávy Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality