Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Časopis Dopravní inženýrství 02/15 v prodeji

Časopis Dopravní inženýrství 02/15 v prodeji

Časopis DI 02/15 byl rozeslán všem předplatitelům a autorům. V prodeji jsou nyní obě čísla roku 2015. Číslo 02/15 obsahuje tyto články: - Aktualizace metodiky na výpočet kapacity výjezdu z okružní křižovatky - vliv přecházejících chodců: Luděk Bartoš, Jan Martolos Bezpečnost dopravy - Sanace nehodových lokalit pomocí nízkonákladových opatření na silnicích II. tříd Jihomoravského kraje: Pavel Havránek, Eva Simonová, Radim Striegler - Vítězové soutěže Cesty městy v roce 2015: Anna Petříková Cyklistická doprava - Karlovarská zvedací lávka jako základní kámen městských cyklotras: Ota Řezanka Dopravní průzkumy - Sledování intenzit cyklistické dopravy v Pardubicích: Vojtěch Jirsa, Luboš Kala, Ondřej Nejedlý - Udržitelná a sociálně odpovědná doprava v kontextu univerzitního města: Matúš Šucha, Kateřina Böhmová, Alena Hrbáčová Územní plánování - Plán udržitelné městské mobility (SUMP): Jaroslav Martinek, Jiří Jedlička, Marek Ščerba - Plán mobility pro města (PUMM) - praktické shrnutí: Petr Macejka Vliv dopravy na životní prostředí - Výpočet rozptylu znečištění od specifických dopravních zdrojů emisí pomocí modelu gaussovského typu - aktualizace metodiky ATEM: Jan Macoun, Jan Karel - Reakce na článek v čísle 1/2015 "Vegetace kolem komunikací": Michael Vafek, Jaroslav Kolařík Ze světa - Cyklistou v Londýně snadno a rychle? Martin Krejčí Zahraniční odborný tisk Předpisy a literatura - Změny legislativy a dalších předpisů v oblasti dopravního značení v roce 2015: Ján Skovajsa - Rezortní systém jakosti a aktualizace základních předpisů pro silniční hospodářství: Čestmír Kopřiva - TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení, 3. vydání: Jan Martolos - V Německu vyšly nové HBS 2015: Luděk Bartoš - Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek: Martin Smělý Software - Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK: Jan Martolos Zprávy a aktuality

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality