Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Časopis Dopravní inženýrství je v aktualizovaném seznamu odborných periodik

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2014" v počtu 160 periodik. Tato periodika byla doplněna na seznam aktualizovaný v roce 2013 a je tak k dispozici úplný "Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný pro rok 2015". http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality