Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Soutěž "Stavba roku 2014" - uzávěrka přihlášek 2.6.2014

Do soutěže "Stavba roku 2014" můžete do 2.6.2014 přihlásit jakoukoli stavbu (i dopravní či průmyslovou), její rekonstrukci či jakékoli dílo, které splňuje soutěžní podmínky. Přihláška, propozice, registrační list i soutěžní podmínky jsou ke stažení na www.stavbaroku.cz. Velmi vítaná se pro Vás jistě stane i možnost využít dotaci z nadačního fondu na přihlášku stavby, kde celkové investiční náklady nepřesáhly 20 milionů korun, a o kterou bude požádáno do 20. května 2014. Nárok na tuto dotaci bude posuzován individuálně na základě Vaší žádosti. Kontaktní osoba pro soutěž: MgA. Petra Miškejová tel.: 224 229 617 Mobil: 605 230 731 e-mail: miskejova@abf-nadace.cz www.stavbaroku.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality