Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Evropský projekt Open Transport Net nabídne širokou škálu využití "dopravních dat"

Projekt Open Transport Net (OTN) - Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector je propojený a aplikovaný soubor dat využitelných v sektoru dopravy. Využití otevřených (dostupných) dat týkajících se dopravy je oblast, která má obrovský potenciál, co se týče využití jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Pro veřejný prostor znamená využití těchto dat možnost výrazně zkvalitnit a zefektivnit služby zdarma nabízené občanům. Soukromý sektor dostává šanci vytvářet a nabízet nově využitelné aplikace a služby. Cílem projektu OTN je vytvořit a zpřístupnit síť dat týkajících se dopravy co nejširšímu počtu uživatelů a to v rámci celé Evropy. Všechna dostupná data týkající se dopravy budou logicky propojena a nabídnuta konečnému uživateli v jednoduché formě k různému způsobu využití. Následné aplikace bude možné používat nejen pomocí počítače, dostupná budou i pomocí mobilních aplikací v "chytrých" telefonech či budou součástí městských informačních systémů. Potenciálními uživateli budou například městské či krajské úřady, dopravní policie, záchranné složky, projektové kanceláře a v neposlední řadě i řadoví občané. OTN se bude zabývat následujícími problémy: Data: možná k využití k řešení problémů s dopravou - od navrhování komunikací s ohledem na jejich bezpečnost přes přesnou navigaci záchranných složek až po řešení míst přetížených dopravou, apod.). - Shromáždit, uspořádat a harmonizovat dostupná data tak, aby bylo dosaženo jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. - Vzájemně propojit a v maximální možné míře zpřístupnit data, která jsou již v jednotlivých zemích EU využívána, aplikovat jejich použití i v dalších zemích. Technologie: možnost využití dat běžnými uživateli pomocí webových, mobilních či jiných aplikací s ohledem na bezpečnost a soukromí všech uživatelů. - Propojit prostorová a neprostorová data tak, aby bylo možné zvýšit jejich věrohodnost a přesnost. - Využít a propojit veškerá data, která se týkají dopravy a jejích problémů, např. data z GPS (globální navigační satelitní systém), OSM (open street map), a další geografická data. Inovace: nové komerčně využitelné možnosti. - Poskytnout všem s jednoduššími aplikace a uživatelskými rozhraními podmínky k vytváření nových služeb a obchodních příležitostí. Realizací těchto cílů nabídne projekt OTN možnost vyřešit mnoho dopravních problémů, zvýšit vzájemnou informovanost všech účastníků podílejících se na utváření dopravního systému a zároveň nabídne nové obchodní příležitosti. Na projektu OTN spolupracuje čtrnáct subjektů z šesti evropských zemí. Vytvořený systém zpracovaných dat bude ověřen ve čtyřech pilotních lokalitách napříč Evropou - ve Velké Británii (Birmingaham), v Belgii (Antwerpy), ve Francii (Issy les Moulineaus) a v ČR (Liberecký kraj). Tato místa odstartují svými zkušenostmi proces zavádění a využívání těchto různorodých avšak propojených dopravních dat i v dalších městech a regionech zemí EU. Vyplněním dotazníku se můžete do tohoto projektu také zapojit: https://www.surveymonkey.com/s/7L756DD

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality