Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství zařazeno do "Seznamu"!

Časopis Dopravní inženýrství byl opět zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 !!! http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=4959 Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila aktualizaci tohoto Seznamu na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014. Číslo 02/13 vyšlo 4.12.2013, a stejně jako předplatné na rok 2014, lze objednat zde: http://obchod.edip.cz. Chystáme číslo 01/14, které vyjde začátkem června 2014.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality