Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 02/13 vyšlo 20.12.2013

Číslo 02/13 vyšlo 20.12.2013

Časopis si můžete objednat zde: http://obchod.edip.cz/cs/produkty/casopis-dopravni-inzenyrstvi/ Obsah čísla: Projektování - Nový německý manuál pro dimenzování silnic (HBS 201X) - Das neue Handbuch für die Bemessung von Straßen (HBS 201X) Werner Brilon - Navrhování a realizace křižovatek pohledem projektanta Lumír Zenkl - Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání? Martin Krejčí - Cesty městy: 8 ocenění za příkladné zklidnění dopravy Ondřej Lukáš - Reakce na článek v čísle 2/2012 - Modernizace silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice - Martin Krejčí - Podpora projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci kompetence SFDI Tomáš Čoček, Vladislav Rozsypal - Český okruh - síť dálnic a rychlostních silnic v ČR je třeba plánovat hustší Ota Řezanka Bezpečnost dopravy - Bezpečnostní inspekce smrtelné dopravní nehody na okružní křižovatce Petrské náměstí v Prostějově Michael Vafek - Relativní nehodovost a riziko zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2012 a porovnání s Českem Jan Polák - Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny Kateřina Krpešová, Karel Kocián - Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012 dle aktualizované metodiky Alena Vyskočilová, Ondřej Valach, Ondřej Gogolín Intenzita dopravy - Vývoj intenzit dopravy na dálniční a silniční síti ČR po roce 2010 Stanislava Kubešová Ze světa - Japonsko očima dopravního inženýra, XX. světový kongres ITS Tokio - Poznatky z cesty Petr Novotný - Zahraniční odborný tisk - Předpisy a literatura - Zprávy a aktuality - Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality