Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference Bezpečná dopravní infrastruktura 2013 se koná ve dnech 11.- 12. listopadu 2013

Konference Bezpečná dopravní infrastruktura 2013 se koná ve dnech  11.- 12. listopadu 2013

Konference je zařazena mezi akce pořádané v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 akreditační body) a CKA (3 akreditační body). Přihláška na konferenci, pozvánka a formulář pro objednávky inzerce dostupné na: http://konference.af-cityplan.cz tel.: 277 005 532 cityplan@afconsult.com Jako každým rokem, i letos pořádá firma AF-CITYPLAN ve spolupráci s Ústředním Automotoklubem ČR mezinárodní konferenci na téma bezpečnosti dopravní infrastruktury. Tato úspěšná akce se koná ve dnech 11. - 12. listopadu 2013 v tradičních prostorách kongresového sálu Masarykovy koleje v Praze 6 a nad jejím konáním opět převzala záštitu řada významných představitelů politické i profesní sféry v čele s bývalým ministrem dopravy, Ing. Zbyňkem Stanjurou, a ministrem pro místní rozvoj, Mgr. Františkem Luklem, MPA. Konference je určena nejen správcům pozemních komunikací, ale také orgánům státní správy a samosprávy, dopravním expertům, složkám integrovaného záchranného systému, dopravcům, stejně jako například pojišťovacím institucím. Zkrátka všem, kterým není lhostejný bezpečnostní stav dopravní infrastruktury v ČR, a kteří mohou přispět k jeho zlepšení. Akce je pořádána již od roku 2006 a všechny uplynulé ročníky se těšily značné pozornosti zájemců ze všech sektorů, kterých se bezpečnost dopravy dotýká. V sále se každoročně vystřídá na 150 posluchačů, kteří během uplynulých sedmi ročníků mohli vyslechnout 155 přednášek. Rozmanitost přednášejících zastupujících různé části dopravního a bezpečnostního spektra a různé úhly pohledu na společnou problematiku umožňují konfrontaci různých názorových proudů a vzájemné pochopení základních principů, nástrojů a opatření, které mohou vést k významnému zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a to často relativně nízkými náklady.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality