Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Soutěž CESTY MĚSTY - uzávěrka 31.5.2013 - předplatné časopisu Dopravní inženýrství zdarma

Předmětem soutěže vyhlášené Nadací Partnerství jsou dopravní řešení realizovaná v posledních pěti letech (tj. předaná k užívání v období 1. 1. 2008 - 31. 5. 2013), zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Řešení hodnocená v předchozích ročnících již nelze znovu přihlásit. Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže: 31.5.2013 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen: 16.9.2013 Každý účastník soutěže získává roční předplatné časopisu Dopravní inženýrství. Výhercům bude rozděleno 90.000,-Kč + zvláštní ocenění v hodnotě až 100.000,-Kč. Podrobnosti: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty Kontakt: Nadace Partnerství - Dopravní program, Krátká 26, 100 00 Praha 10 tel.: 222 987 471, fax: 274 816 727, e-mail: petr.smid@nap.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality