Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Soutěž o návrh: Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary jako zadavatel v y h l á s i l o ke dni 30. ledna 2013 soutěž o návrh: Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary Předmětem této urbanistické soutěže je řešení urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. Důraz zadavatele je kladen na vyřešení funkčního a prostorového uspořádání staveb a pozemků a na dopravní koncepci území. Impulzem k vyhlášení soutěže byly významné developerské záměry pro dané území, které v případě realizace podstatně změní celý obraz širšího centra města a jeho funkční - zejména dopravní - uspořádání. Cílem zadavatele je dosažení zásadního pokroku při hledání nejlepšího řešení urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary pro časový horizont příštích 20 – 30 let. K této urbanistické soutěži byly vydány soutěžní podmínky a soutěžní podklady. Dne 30.1.2013 vydala Česká komory architektů potvrzení o regulérnosti soutěže. Urbanistická soutěž je vyhlášena ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz), na profilu zadavatele (https://www.softender.cz/home/profil/2540177), na webových stránkách Statutárního města Karlovy Vary, záložka veřejné zakázky (http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=398&record=23535). Informace o konání urbanistické soutěže jsou také zveřejněny na stránkách České komory architektů (http://www.cka.cc/souteze/probihajici/urbanisticka-a-dopravni-koncepce-centra-mesta-karlovy-vary) a dalších specializovaných odborných internetových portálech. Zadavatel věří, že tato soutěž bude vnímána jako atraktivní profesní výzva pro urbanisty a dopravní projektanty. Více informací: Ing. arch. Ilja Richtr Odbor rozvoje a investic Vedoucí oddělení architektury a urbanismu Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary tel. 353 118 278, 725533315 e-mail: i.richtr@mmkv.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality