Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Vybrané články z čísla 02/11 online

Na http://www.dopravniinzenyrstvi.cz/clanky/ naleznete: 1. Kapacita výjezdu z okružní křižovatky v závislosti na intenzitě přecházejících chodců Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz) 2. Pravidla silničního provozu - novelizace na pokračování Ing. Antonín Seidl (D.I.A.S., antonse@volny.cz) 3. Posuzování kapacity křižovatek - nové odborné publikace a software Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz, martolos@edip.cz)

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality