Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

11. ročník soutěže Cesty městy - každý přihlášený projekt - Předplatné zdarma

Nadace Partnerství vyhlašuje 11. ročník celostátní soutěže Cesty městy, do které je možné přihlásit dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Přihlášky do soutěže mohou zasílat nejen města, ale i další orgány místní správy, tedy městské části, obce, sdružení obcí nebo mikroregiony. Podmínkou účasti je realizace dopravních řešení v období posledních pěti let. Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. května 2012. Kontakt: Petr Šmíd petr.smid@nap.cz www.cestymesty.cz Každý, kdo do soutěže Cesty městy přihlásí projekt získává zdarma Předplatné časopisu Dopravní inženýrství.

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality