Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR byl schválen Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008. Časopis Dopravní inženýrství se na tento Seznam také dostal, znamená to, že odborné články zde uveřejňované, budou oficiálně bodovány. Více na http://www.vyzkum.cz/ V souladu se schváleným Postupem přípravy seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR byl k 1. dubnu 2008 ukončen příjem údajů od jednotlivých vydavatelů a následně byla provedena kontrola správnosti předaných údajů (bylo vyhodnoceno splnění či nesplnění požadovaných kritérií; k tomuto datu byl návrh Seznamu postoupen Komisi pro hodnocení výsledků a odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj). Po provedené kontrole byl návrh Seznamu postoupen poskytovatelům k připomínkového řízení. Návrh seznamu byl poté projednán a schválen Radou pro výzkum a vývoj na jejím 234. zasedání konaném dne 20. června 2008. Schválený Seznam je na stránkách Rady pro vědu a výzkum: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=503642

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality