Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/12 v prodeji

Dopravní inženýrství 02/12  v prodeji

Časopis můžete objednávat na obchod.edip.cz. Obsah čísla: Vědecká část Kapacita výjezdu z okružní křižovatky v závislosti na intenzitě přecházejících chodců - Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš Identifikace nehodových lokalit - Ing. Petr Pokorný, Ing. Radim Striegler Bezpečnost dopravy Diskuse k článku: Byla by na světelné signalizaci blikající zelená před žlutou přínosem nebo spíše negativem? - Stan Teply, Ph.D., Dr.h.c., P.Eng., Professor Emeritus, prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Systém pro komplexní posouzení kritických míst na komunikacích pro potřeby dopravní policie ČR - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Šťastný, Ing. Pavel Tučka Auditor bezpečnosti pozemních komunikací - Ing. Milan Dont, Ing. Bc. Jana Košťálová Dopravní nehodovost Okružní křižovatka Vítězné náměstí - dlouhodobě výrazně nejnehodovější křižovatka v Praze - Ing. Jan Adámek, Ing. Richard Burgr Cyklistická doprava Cyklistické postřehy z Vídně - Ing. Martin Krejčí Projektování Rekonstrukce komunikací bloku K Višňovce, Železničního pluku, Rokycanova a Pichlova - Ing. Hynek Seiner Soutěž Cesty městy desetiletá - Petr Šmíd Prognóza Faktory vysvětlující vlastnictví automobilu v ČR - Mgr. Jan Urban, Mgr. Milan Ščasný, PhD Vliv dopravy na životní prostředí Hodnocení dynamické skladby vozového parku na silniční síti České republiky - Mgr. Jan Karel, Mgr. Radek Jareš Zvyšování účinnosti migračních objektů na dálniční a silniční síti ČR - Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. Ze světa Mexiko očima dopravního inženýra - Ing. Petr Novotný Předpisy a literatura Pravidla silničního provozu – novelizace na pokračování - Ing. Antonín Seidl Novela zákona o silničním provozu a změny v rozsahu řidičských oprávnění k řízení jízdních souprav - JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. Aktualizace zásad dopravního značení na pozemních komunikacích – rok 2011 - Ing. Antonín Seidl Posuzování kapacity křižovatek - nové odborné publikace a software - Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš Zprávy a aktuality Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality