Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek + TP 235 a Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek + TP 236 - V PRODEJI!

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek + TP 235 a Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek + TP 236 - V PRODEJI!

Minulý týden vyšly a na konferenci v Mariánských Lázních byly představeny dvě nové odborné knihy z produkce firmy EDIP s.r.o.: - Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek + TP 235 - pro výpočet a posuzování kapacity stykových a průsečných úrovňových křižovatek, na kterých je provoz řízen světelnými signály. Platí pro křižovatky pozemních komunikací i pro připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace a to jak nových, tak stávajících i rekonstruovaných. - Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek + TP 236 - pro výpočet a posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (MÚK) nových, stávajících i rekonstruovaných. Platí především pro křižovatky na dálnicích, rychlostních silnicích, čtyřpruhových silnicích I.třídy a rychlostních místních komunikacích. Více zde: http://obchod.edip.cz/cs/novinky-v-publikacich/

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality