Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek - V PRODEJI !!!

TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek - V PRODEJI !!!

Odborná kniuha Posuzování kapacity okružních křižovatek se zabývá výpočtem a posuzováním kapacity všech druhu okružních križovatek s předností v jízdě na okružním pásu. Platí pro okružní križovatky pozemních komunikací i připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace. Platí pro posuzování nových, stávajících i rekonstruovaných okružních križovatek. Publikace je rozdělena do tří částí: - Komentář k metodice a doporučené postupy pro aplikaci metodiky - Příklady výpočtu podle TP 234 - Přetisk certifikované metodiky, která byla schválena Ministerstvem dopravy ČR ve formě technických podmínek TP 234 Posuzováni kapacity okružních křižovatek

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality