Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Časopis Dopravní inženýrství 01/11 právě vyšel !!!

Časopis Dopravní inženýrství 01/11 právě vyšel !!!

Objednávat si jej buď jednotlivě nebo formou předplatného na adrese obchod.edip.cz. Obsah: - Prognóza vývoje počtu osobních automobilů v České republice Ing. Lukáš Mohelský - Byla by na světelné signalizaci blikající zelená před žlutou přínosem nebo spíše negativem? Ing. Jan Adámek - Nedání přednosti vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí doc.Ing.Jindřich Šachl, CSc - Jak dlouho trvá dopravní nehoda Ing. Zora Šachlová - Vedení cyklistů okružními křižovatkami Ing. Petr Pokorný - Úpravy dopravního značení pro cyklisty v Ostravě Ing. Martin Krejčí - Kapacita okružních křižovatek s vícepruhovými vjezdy Ing. Martin Smělý, Ing. Michal Radimský, Mgr. Tomáš Apeltauer, - Kvalita projektů dopravních staveb Ing. Petr Novotný - Výjezdové větve okružních křižovatek Ing. Ota Řezanka - Praktické zkušenosti s prováděním dopravních průzkumů Ing. Vladislav Rozsypal, Ing. Jan Martolos - Dálkové migrační koridory pro velké savce a dopravní infrastruktura Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. - Předpisy MD pro pozemní komunikace vydané v roce 2010 a 2011 Mgr. Václav Mráz - Navrhované úpravy ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích v rámci změny č. 1 Ing. Miloslav Müller, Ing. Petr Kůrka, Ing. Radek Mátl - Zákon o silničním provozu – drobné změny zavedeny, podstatnější se chystají Ing. Antonín Seidl

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality