Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Česká dopravní stavba a dopravní technologie roku 2010

Je možné hlásit i stavby pro cyklistickou a pěší dopravu!!! Přihlášku do soutěže nutno podat do 9. 5. 2011. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Kategorie: A. DOPRAVNÍ STAVBY 1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů) 1. stavby nad 100 mil. Kč 2. stavby do 100 mil. Kč 2) drážní stavby (včetně mostů a tunelů) 3) stavby pro vodní a leteckou dopravu 4) stavby pro cyklistickou a pěší dopravu 5) ostatní (nádražní budovy, haly, terminály, aj.) B. DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 1) systémy řízení a organizace dopravy 2) systémy dopravní telematiky C. VÝRAZNÉ INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ jejichž výsledkem je snížení energetické náročnosti dopravy nebo nový design. Kontakt: Manažerka soutěže: Kateřina Ondrová, souteze@top-expo.cz +420 725 405 055 Marketingový ředitel: Ing. Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz +420 723 950 992 Pr a asistentka týmu: Karolina Stanislavová, sekretariat@top-expo.cz +420 222 222 936

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality