Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 01/08 uzavřeno - obsah

Předpokládaný obsah čísla 01/08: 1. Vědecké stati: Bartoš, Rozsypal- Kapacita rampy mimoúrovňové křižovatky lektoři: Adámek, Andres 2. Odborné stati Bezpečnost dopravy: Pokorný -Bezpečnost extravilánových silnic nižších kategorií Kyp (CityPlan) - Přechody pro chodce a potřeba změny normy Novotný - Přechod pro chodce v extravilánu Zukerstein - Přechody pro pěší Vohradský - Místa pro přecházení realizovaná v Plzni Johnová - Zkušenosti z programu - Na zelenou Cyklistika: Kala - Nadace partnerství - Drážní stezky - Cyklostezky na zrušených železnicích v ČR Rozsypal - Praktické zkušenosti se zpracováním generelů cyklistické dopravy Skládaný - Jak pomoci rozvoji dopravy v České republice? Projektování: Řezanka - Okružní křižovatky pohledem projektanta Krejčí - Příprava rekonstrukce městského stadionu v Ostravě a dopravní řešení Striegler, Dont - Nové technické podmínky TP85 - Zpomalovací prahy na pozemních komunikacích Životní prostředí: Martolos - Víceemise ze studených startů motorů, dopravně inženýrská data pro výpočet Dopravní nehodovost: Tesařík - Přehled dopravní nehodovosti v roce 2007 Prognózy: Bartoš, Martolos - Aktualizace prognózy dopravních výkonů automobilové dopravy v ČR do roku 2040 Software: Martolos, Doubek - Software na posuzování kapacity neřízené křižovatky EDIP-Ka Ze světa: Krejčí + kolegové z ostravské pobočky DHV - Poznatky z aplikace dopravně-inženýrských opatření na zklidňování dopravy v Nizozemsku. Předpisy a literatura: Tichý - Přehled nových a aktualizovaných předpisů MD pro dopravní inženýrství a projektování pozemních komunikací Seidl - Novela pravidel provozu na pozemních komunikacích Bušta - Novinky v právní úpravě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která nabývá účinnosti 1. června 3. Informace ČSS 4. Krátké zprávy: Čarský - Informace o studentském mezinárodně dopravním semináři (MEPS) Bartoš - Připravovaná revize TP 103 Navrhování obytných a pěších zón Informace o konferenci - Bezpečná silniční infrastruktura (CityPlan - Informace o semináři EDIP (listopad 2008)

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality