Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Cyklistická doprava a pozměňovací návrhy k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy ČR, resp. Pracovní skupina pro začlenění cyklistů do silniční legislativy již několik let projednává návrhy na úpravu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále také "Zákon 361/2000 Sb."). Cyklistické dopravy se týkají pozměňovací návrhy pod písm. H bodem 2, 3 a 4. Pokud přeneseme pozměňovací návrhy do samotného znění Zákona 361/2000, pak zjistíme, že: - dle § 17 odst. 5 písm. d) řidič nebude smět předjíždět na přechodu pro chodce, na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi; - dle § 27 odst. 1 písm. c) řidič nebude smět zastavit a stát na přechodu pro chodce, na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi; - dle § 57 nebude muset cyklista striktně užít vyhrazeného prostoru či pruhu pro cyklisty. Více na: www.mdcr.cz Komentář na : www.cyklostrategie.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality