Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

ŘSD v letošním roce plánuje zavést metodiku EKO2

Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce začne při přípravě a výstavbě ekoduktů využívat novou metodiku, která uspoří finance a zároveň bude šetrnější k přírodě. Nový efektivnější přístup při přípravě a stavbě ekologických opatření začíná ŘSD používat pod označením EKO2; (ekologie ekonomicky). "Tento základní koncept je naší strategií do budoucnosti, která zajistí ekonomické úspory při zachování ekologické funkčnosti staveb," říká ředitel René Poruba. Detailněji spočívá změna v následujících opatřeních: · ŘSD nově provádí již od počátku samostatně projektovou a procesní kontrolu ekologických a ekonomických požadavků stavby založenou na získaných stávajících zkušenostech · Nastavení nového způsobu komunikace s partnery (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo financí) · Optimalizace ekologických opatření (řada ekoduktů již nebude stavěna tak nákladně, nicméně funkčnost bude zachována) Více na www.rsd.cz

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality