Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Číslo 02/10 vyšlo 17.12. - nahlédněte do obsahu

Číslo 02/10 vyšlo 17.12. - nahlédněte do obsahu

Časopis Dopravní inženýrství byl rozeslán jej předplatitelům, autorům a inzerentům. Předplatitelé časopisu Silniční obzor jej obdrželi spolu s číslem 12. Další zájemci mohou objednávat z www.koura.cz nebo e-mailem: srkalova@edip.cz, kde prosíme uveďte firmu, IČO a DIČ. Obsah: Vědecká část - Závislost hodnoty kritického časového odstupu na stupni vyčerpání kapacity neřízené úrovňové křižovatky Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos Bezpečnost dopravy - Jsou světelně řízené křižovatky v Praze bezpečnější než křižovatky neřízené? Ing. Jan Adámek, Ing. Richard Burgr - Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech v Praze v období 1998 - 2009 a zákon č. 361 / 2000 Sb. Ing. Jan Adámek - Vliv návrhových prvků na chování uživatelů silnic a městských komunikací ve vztahu k rychlosti a bezpečnosti Prof. Ing. Stan Teply CSc., Dr. h. c. Zklidňování dopravy - V letošním ročníku soutěže Cesty městy bylo oceněno osm dopravních řešení Ing. Petr Šmíd Cyklistická doprava - Poznatky z dopravního plánování v SRN Ing. Martin Krejčí Zajímavé realizace - Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě Ing. František Jirásek - Zvýšení bezpečnosti provozu u základní školy Broumovská v Liberci Ing. Vladislav Rozsypal Projektování - Malá okružní křižovatka u kaple sv. Anny v Bystřici nad Pernštejnem Ing. Aleš Sitař Vliv dopravy na životní prostředí - Stanovování hlučnosti povrchů vozovek pomocí metody SPB Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Ing. Rudolf Cholava, Ing. Jiří Jedlička Software - Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů Ing. Bc. Tomáš Kučera, Ing. Martin Langr Ze světa - Putování po pobaltských republikách, Polsku a Finsku Ing. Petr Novotný Předpisy a literatura - Úvaha nad předpisy pro dopravní projektování Ing. Ondřej Vohradský - Informace o vybraných změnách ČSN pro projektování pozemních komunikací Ing. Zora Šachlová - Nedání přednosti rychle jedoucímu vozidlu - kdo bude viníkem nehody? JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - 7. novela vyhlášky 30 - něco pro cyklisty Ing. Antonín Seidl - Cyklistická doprava: chystají se změny v zákoně i v přístupu její podpory Ing. Jaroslav Martínek Zprávy a aktuality Informace ČSS

zpět na úvod

zpět na všechny aktuality