Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Pro autory

Vážení autoři a přispěvatelé časopisu Dopravní inženýrství,
jelikož se snažíme o udržení především odborné, ale i estetické úrovně našeho časopisu, prosíme Vás o dodržení následujících pokynů:

 • Neuveřejňovat stejný článek zároveň v jiných časopisech a publikacích.

Odborná stránka

Článek musí obsahovat tyto části:

a) Jedná-li se o původní vědeckou stať

 • Nadpis (název článku) - stručně a výstižně
 • Jméno autora (autorů), tituly, kontakt (pracoviště, adresa, e-mail)
 • Abstrakt (stručný obsah článku) - v češtině a v angličtině - max. 100 slov
 • Článek ve struktuře: úvod, odborná část, výsledky, závěr, přehled literatury
 • Popisky k očíslovaným obrázkům, grafům, tabulkám
 • Rozsah 4-8 stran (včetně obrázků či grafů...)

Článek v této podobě bude zaslán dvěma nezávislým odborníkům (lektorům), kteří na něj napíší recenzi a doporučí k otištění nebo k přepracování či doplnění. Autor bude o tomto včas informován.

b) Jedná-li se o odbornou stať

 • Nadpis (název článku) - stručně a výstižně
 • Jméno autora (autorů), tituly, kontakt (pracoviště, adresa, e-mail)
 • Abstrakt (stručný obsah článku) - v češtině a v angličtině
 • Vlastní článek (případně přehled literatury)
 • Popisky k očíslovaným obrázkům, grafům, tabulkám
 • Rozsah 1-2 strany (včetně obrázků či grafů...)

Článek v této podobě bude zaslán jednomu nezávislému odborníkovi (lektorovi), který na něj napíše recenzi a doporučí k otištění nebo k přepracování či doplnění. Autor bude o tomto včas informován.

c) Jedná-li se o odborné sdělení

 • Nadpis (název článku) - stručně
 • Vlastní sdělení
 • Jméno autora (autorů), tituly, kontakt (pracoviště, adresa e-mail)
 • Rozsah maximálně 0,5 strany (redakce si vyhrazuje možnost krácení)

Technická stránka

a) text

 • požadovaný formát .txt nebo .doc (Microsoft Word apod.)

b) obrázky

 • ve formátu .jpg (co nejmenší komprese) nebo .tif
 • min. velikost 1600 x 1200 bodů (cca 2MB), 24 bit, RGB
 • očíslovat (čísla obrázků se musí shodovat s odkazy v textu)
 • opatřit popisky (budou uvedeny pod obrázky)

c) obrázky (vektorová grafika)

 • ve formátu .ai nebo .pdf
 • očíslovat (čísla obrázků se musí shodovat s odkazy v textu)
 • opatřit popisky (budou uvedeny pod obrázky)

d) tabulky, grafy a vzorce

 • nejlépe zaslat v .pdf formátu, event. přímo zdrojový soubor (např. word, excel)
 • očíslovat (čísla tabulek, grafů a vzorců se musí shodovat s odkazy v textu)
 • opatřit popisky (budou uvedeny pod tabulkami, grafy a vzorci)

Autorské honoráře

Články ani lektorské posudky v tomto časopise nejsou honorovány.

Děkujeme autorům za podporu a udržení vysoké odborné kvality tohoto periodika.

Za redakci časopisu
Jana Bartošová

nahoru