Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravně inženýrské dny - mezinárodní seminář - Hustopeče 2011

1. - 2. června 2011 Dopravně inženýrské dny - 12. ročník, mezinárodní seminář Hustopeče Téma: "Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby" Seminář je zařazen do vzdělávacích akcí ČKAIT pro rok 2011 (2 body) Přihlášky do 10. 5. 2011 Organizační garant: Ing. Rudolf Kubr, ČSS Brno 723262329 PROGRAM: Zahájení semináře - Ing. Rudolf Kubr Slovo úvodem - Ing. Arne Žurek, CSc. Úvodní slovo předsedy ČSS - Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Úvodní slovo podpředsedy SCS - Prof.Ing. Bystrík Bezák, CSc. I. DOPRÁVNÍ STAVBY A SYSTÉMY VELKÉHO VÝZNAMU Garant: Prof.Ing.František Lehovec CSc., Česká silniční společnost 1. Kapacitní silniční komunikace realizované v roce 2010 Ing.Milan Dont, ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR 2. Inteligentní dopravní systémy v souvislosti s jejich realizací na dálniční a silniční síti ČR Prof.Ing.Pavel Přibyl, CSc., ČVUT Praha 3. Vliv otevření části Pražského okruhu v úseku Slivenec-Modletice (D1) na automobilovou dopravu Ing.Jan Adámek, TSK ÚDI Praha 4. Postup výstavby pozemných komunikácií na území Slovenskej republiky Ing.Pavol Kirchmayer, MDaPT Slovenské republiky II. SPRÁVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Garant: Ing.Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s. 1. Moderní trendy IT podpory pro správu komunikací Ing.Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s., Ing.Ivo Křipský, Software Solution s.r.o. 2. Podpůrné informační technologie pro údržbu silnic ČR Marian Cvrkal, SÚS Pardubického kraje, Ing.Tomáš Juřík, Cross Zlín 3. Systémový přístup k údržbě a opravám pozemních komunikací Prof.Ing.Karel Pospíšil, Ph.d., MBA, Ing.Josef Stryk, Ph.d., CDV,v.v.i. 4. Řešení problematiky hluku z dopravy na území města Brna v období 2005-2010 Ing.Miloš Havránek, Brněnské komunikace a.s., Ing.Juraj Zemaník 5. Srovnání uspořádání uličního prostoru starší městské zástavby Amsterodamu a Ostravy, především z pohledu městu přívětivější dopravy Ing.Josef Laža, Ostravské komunikace a.s. 6. Billboardy a bezpečnost na vozovkách Ing.Karel Melcher, Hicon - dopravní značení s.r.o. III: VELKÉ DOPRAVNÍ STAVBY V NÁVAZNOSTI NA MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Garant: Prof.Ing.Pavel Přibyl, CSc., ČVUT Praha 1. Výstavba VMO v Brně Ing. Josef Luňáček - Brněnské komunikace a.s 2. Postup výstavby tunelového komplexu Blanka Ing. František Polák, SATRA, spol. s r.o., Praha 3. Pardubice: město dopravně inženýrských pilotních projektů Ing. Petr Novotný, MOK Pardubice 4. Dopravní aspekty rekonstrukce silnice I/11 v úseku Ostrava - Opava Ing. Jiří Tichý, VŠB - TU Ostrava, Ing.Ivo Muras, Krajský úřad MSL kraje 5. Velké dopravní katastrofy - záchranný systém Prof.MUDr.Miloš Janeček, CSc., Ing.Vlasta Neklapilová, Úrazová nemocnice Brno IV: PŘÍSPĚVKY SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI - Garant: Prof.Ing.Bystrík Bezák ,CSc., Slovenská cestná spoločnosť 1. Využitie ITS na cestnej sieti v SR Ing.Tibor Schlosser, CSc., Magistrát hl.m.SR Bratislava 2. Bezpečnostná inšpekcia slovenskej diaĺnice D1 Vrtižer - Bytča Ing. Jaroslav Heinrich, Ing.Michal Poláček, Ing.Tatiana Blanárová, HBH projekt s.r.o. 3.Údržba mestských komunikácií v hl.m.SR Bratislavy Ing.Janka Mešťaníková, Margita Brynkusová, Marián Ďurči, Magistrát hl.m.SR Bratislava 4. Príprava na nový národný plán BCP na roky 2011 až 2020 Ing.Peter Matuška, Ministersvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja SR 5.Cestná databanka SR a potenciál jej využitia Ing.Josef Polčic, Ing.Alica Szebenyiová, SSC GR Bratislava 6.Modelovanie dopravy v cezhraničnom metropolitnom území Viedeň - Bratislava Prof.Ing. Bystrík Bezák, CSc., Ing. Miroslava Neumannová, Ing. Milan Ondrovič, PhD., Katedra dopravných stavieb, stavebná fakulta, STU v Bratislave V. PŘÍSPĚVKY ČSS SAMDI Garant: Ing.Luděk Bartoš, ČSS SAMDI 1. Celostátní sčítání dopravy na dálnicích a silnicích v ČR v roce 2010 Ing. Jindřich Frič, CDV v.v.i., Ing.Jan Martolos, EDIP s.r.o. 2. Vedení cyklistů okružními křižovatkami a v hlavním dopravním prostoru místních komunikací Ing. Petr Pokorný, CDV v.v.i. 3. Aktualizace metodiky pro výpočet kapacity světelně řízených křižovatek Ing.Aleš Richtr, EDIP s.r.o. 4. Bezpečná zóna: smysl, teorie, navrhování a realita Ing. Jiří Landa, Cityplan s.r.o. 5. Rizikové faktory na železničních přejezdech ve městech Ing.Pavel Skládaný, CDV v.v.i. VI. NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI VÝSTAVBĚ VOZOVEK Garant: Prof.Ing.Kudrna, CSc., VÚT Brno 1. Snižování dopravního hluku ve městech Prof.Ing.Jan Kudrna, CSc, VUT Brno – fakulta stavební 2. Použití laserového sceneru a georadaru v silničním hospodářství ČR Ing. Lukáš Vodehnal, GEOLAB Pardubice 3. Zkoušky kvality netuhých vozovek v moravskoslezském kraji Doc.Ing. Marian Krajčovič,CSc., Ing.Denisa Cihlářová, Ing.Tomáš Seidler, VŠB-TU Ostrava

zpět na odborné akce