Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

festival "Architecture Week Praha 2010" - 4. ročník

Mezinárodní festival moderní a současné architektury V rámci 4. ročníku festivalu Architecture Week Praha 2010, který se koná ve dnech 4. - 17. 10. 2010, připravuje společnost Czech Architecture Week s.r.o. s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy (www.urm.cz) velkou prezentaci konceptu nového územního plánu a projektů, významných pro rozvoj hl. m. Prahy. Více na www.architectureweek.cz

zpět na odborné akce