Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Konferencia: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

V dňoch 22. - 24.9.2010 sa v hoteli SITNO vo Vyhniach uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách". Cieľom konferencie je poskytnúť odborné informácie z oblasti cestnej infraštruktúry s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti dopravy. Pořádá Slovenská cestná spoločnosť. Více na: http://www.cestnaspol.sk/SKnew/main.html

zpět na odborné akce