Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Nitra - DNI SLOVENSKÝCH CESTÁROV

7. - 8. október 2010, Nitra XV. ročník celoštátneho podujatia konaného pri príležitosti 20. vyročia založenia Slovenskej cestnej spoločnosti ZSVTS. Prednášky: - Aktualizácia Operačného programu Doprava 2007 – 2013 v cestnej infrastruktúre (Ing. Peter MATÚŠKA, generálny riaditel sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) - Systém hospodárenia s vozovkami a mostami (Ing. Samuel JELÍNEK, Ing. Eva HOLEŠČÁKOVÁ, Slovenská správa ciest) - Dočasný šestipruh na Slovensku (Ing. Pavel FICKO, Národná dialničná spoločnosť) - Údržba ciest v Nitrianskom samosprávnom kraji trochu inak (Ing. Helena VIRŠÍKOVÁ, riaditelka Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.) - Výstavba rychlostnej cesty R1 prostredníctvom PPP projektu a jej dopad na región (Ing. Ján VÝBOCH, Nitriansky samosprávny kraj) Více informací: www.kongres-studio.sk

zpět na odborné akce