Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Bratislava - VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2010

Ve dnech 7.- 8. září 2010 se koná mezinárodní konference "Verejná osobná doprava 2010" v Bratslavě v hotlu Bonbón. Uzávěrka závazných přihlášek: 3. září 2010 Hlavní témata: 1. Integrovaná verejná osobná doprava ako významná súčasť trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia 2. Trendy v organizácii a technickom zabezpečení verejnej osobnej dopravy (mestská hromadná doprava, autobusová doprava, železničná doprava, letecká doprava, lodná doprava), vrátane preferencie MHD na mestských komunikáciách 3. Financovanie a legislatíva verejnej osobnej dopravy, vrátane využitia eurofondov a zosúladenia príslušných predpisov pre VOD s legislatívou EÚ. Podrobné informace: Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ Kongres STUDIO, spol. s r.o. Hálova 5, 851 01 Bratislava, SR Tel./Fax: ++421 2 62 24 11 24 Mobil: ++421 908 727642 e-mail: lukackova@kongres-studio.sk www.kongres-studio.sk

zpět na odborné akce