Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - mezinárodní konference "Dopravná infraštrutúra v mestách"

7. mezinárodní konference "Dopravná infraštrutúra v mestách" se bude konat ve dnech 20. - 21. října 2010 v Žilině Kontakt: Bc. Marta Kliková, Ing. Andrea Gavulová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina, Slovensko e-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk tel.: +421 41 513 5901, +421 41 5135912 fax: +421 41 513 5510 www: http://svf.uniza.sk

zpět na odborné akce