Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

MOSTY 2010

15. mezinárodní sympozium MOSTY 2010 se uskuteční 14. až 16. dubna pod záštitou ministra dopravy České republiky v rámci doprovodného programu 15. Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Tradičním místem setkání mostních odborníků je Hotel Voroněž. Pořadateli jsou Ministerstvo dopravy České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Sekurkon s.r.o. (za účasti České silniční společnosti)

zpět na odborné akce