Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravně inženýrské dny Mikulov

Dopravně inženýrské dny Mikulov

2.a 3.června 2010 se bude konat 11. ročník dopravně inženýrských dní v Mikulově. První pracovní návrh odborného programu: - Úvodní blok: (zahájení, Žurek, Lehovec, Šedivý - SK, Koštiala - starosta Mikulova) - Všeobecná část: (legislativa, informace z EU, obecné přehledy a novinky v dopravě, nehodovost ČR ...) - Realizace velkých dopravních - jejich bezpečnost - Poznatky z přípravy, projektování a realizace staveb v městských aglomeracích (v ČR i v SR) - Výsledky a zkušenosti uplatňované při řešení dopravně inženýrských úkolů - Provádění údržby a oprav komunikací ve městech

zpět na odborné akce