Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference "Doprava, zdraví a životní prostředí"

Ve dnech 2.- 3. listopadu 2010 se koná v Blansku IV. česko-slovenskou konference "Doprava, zdraví a životní prostředí". Konference přinese informace o nových poznatcích z oblasti vlivu dopravy na zdraví a životní prostředí, vč. praktických opatření vedoucích ke snížení této zátěže. Bude vytvořen prostor a příležitost pro diskusi jak řešit aktuální problémy v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a bude akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Bližší informace naleznete na http://blansko2010.cdv.cz/

zpět na odborné akce