Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

FOR LOGISTIC 2010

30.3 - 1.4.2010 2. Mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace Pražský veletržní areál Letňany Časopis Dopravní inženýrství je jedním z mediálních partnerů tohoto veletrhu Více na: http://www.forlogistic.cz/2010/cz/mepa.asp PROGRESIVNÍ LOGISTICKÉ NÁSTROJE = ÚSPĚCH A PROSPERITA FIREM je mottem připravovaného 2. mezinárodního veletrhu logistiky, dopravy, skladování a manipulace FOR LOGISTIC 2010, který se uskuteční souběžně s veletrhy FOR INDUSTRY a FOR WASTE v termínu 30.3. - 1.4. 2010 v Pražském veletržním areálu Letňany. Prezentace úzce spolu souvisejících oborů FOR INDUSTRY (strojírenství)-FOR LOGISTIC (doprava, logistika) - FOR WASTE (odpadové hospodářství) - dává v roce 2010 opět možnost vzájemného propojení stěžejních průmyslových odvětví od zhotovení výrobku, přes jeho zpracování do dokonalé finální podoby, zabalení až k likvidaci vedlejších odpadních produktů nebo samotného doslouživšího výrobku. V roce 2010 se očekává pozvolný růst celosvětové ekonomiky. Logistika, skladování a manipulace nabízí konkrétní nástroje pro její efektivní rozběh. Zajistit bezpečnou a hospodárnou přepravu zboží znamená dokonale zvládnout celý komplex činností. Nárůst tvarové rozmanitosti, rozměrové a hmotnostní skladby zboží, možnost volby různých typů přepravních obalů, obalových materiálů, fixačních prostředků včetně volby dopravních prostředků a přepravních tras klade mimořádné nároky na řešení optimálního způsobu přepravního balení, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích nebo kontejnerech. K úspěšnosti veletrhu výrazně přispívá také to, že se Pražský veletržní areál Letňany každým rokem stává stále více centrem veletržního života hlavního města Prahy. Svým strategickým umístěním a napojením na přivaděč dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína a sousedícím letištěm, které má statut mezinárodního letiště pro malá letadla, naznačilo již v minulosti záměr investorů, aby se toto výstaviště stalo hlavním místem obchodních setkávání na mezinárodní úrovni. Ekonomický a průmyslový potenciál hlavního města České republiky Prahy je silným motivem jak k aktivní účasti na veletrhu, tak i k návštěvě českých i zahraničních návštěvníků především z řad odborníků. První uzávěrka přihlášek proběhne 20.11. 2009, druhý termín přihlášení je do 10.2.2010. Více informací naleznete na www.forlogistic.cz Nezbývá než dodat, že i v době obchodování prostřednictvím internetu je osobní setkání se zákazníkem nezastupitelnou součástí marketingové strategie. Andrea Pechová manažerka veletrhu ABF, a.s. Mimoňská 645 190 00 Praha 9 - Prosek Tel.: +420 225 291 262 Fax: +420 222 891 199 Mobil: +420 739 003 163 www.forlogistic.cz e-mail: forlogistic@abf.cz

zpět na odborné akce