Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference Asfaltové vozovky 2009

Osmá konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2009 se uskuteční ve dnech 24.-25. listopadu 2009 (úterý, středa) v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Témata: Budoucnost asfaltových vozovek Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika Environmentální technologie, energetická náročnost Zkušenosti s používáním evropských norem Akci připravuje Sdružení pro výstavbu silnic Praha a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajišťuje PRAGOPROJEKT, a.s., středisko SVS, Prosecká 74, 190 00 Praha 9 Podrobné informace: www.sdruzeni-silnice.cz

zpět na odborné akce