Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Konferencia: "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách"

23.-25.9.2009 hotel Sitno, Vyhne Kontakt: predseda@cestnaspol.sk 02/5720 4554 Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest organizuje v dňoch 23.-25.9.2009 vo Vyhniah konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Ľubomíra Vážného a generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Ing. Romana Žemberu. Konferencia je určená zamestnancom štátnej správy, pracovníkom samosprávy, krajským a okresným riaditeľstvám policajného zboru - odborom dorpavnej polície, odborníkom z oblasti vedy a výskumu, projektantom a zhotoviteľským firmám.

zpět na odborné akce