Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

"International Workshop City & Traffic" - Mezinárodní studentský seminář

Ve dnech 10. až 17. července 2009 se koná mezinárodní studentský projekční seminář "International Workshop City and Traffic". Akce se bude konat na ČVUT Fakultě dopravní na pracovišti v Děčíně. Pořadatelem konference je ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, zastoupená děkanem fakulty prof. Ing. Petrem Moosem, CSc. Kontakt na pořadatele: e-mail: jacura@fd.cvut.cz, tel.: 224 359 613

zpět na odborné akce