Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Slovensko - Seminár: "XIV. seminár Ivana Poliačka (Geotechnika v cestnom staviteľstve)"

XIV. seminár Ivana Poliačka Bratislava, 19. - 20. november 2009 Bližšie informácie: www.kongresm.sk KONGRES management s.r.o., Hálova 5, 851 01 Bratislava e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk, eliasova.gabriela@kongresm.sk Tel./fax: 02 / 6241 3223, mobil: 0915 882 444, 0948 883 443 Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU organizuje v dňoch 19.-20.11.2009 v Bratislave XIV. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou Geotechnika v cestnom staviteľstve. Seminár je organizovaný pri príležitosti 100. výročia založenia AIPCR/PIARC. Záštitu nad seminárom prevzal dekan stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Cieľom seminára je poukázať na najčastejšie chyby v hodnotení podmienok pre stavbu zemného telesa, ukázať riešenia pri jeho stavbe a postupy pri úprave vlastností zemín, tiež informovať o súčasnom stave v normalizácii. Seminár je určený pre širší okruh odborníkov v cestnom staviteľstve, projektantom a pracovníkom stavebných firiem, ako aj investorom a pedagógom.

zpět na odborné akce