Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Mezinárodní konference BRNOSAFETY 2009

4.-5. června - v rámci veletrhu Autosalon Brno 2009 Konference je zaměřena především na problematiku zvyšování bezpečnosti silničního provozu u nás i v zahraničí. V programu je uvedeno okolo 30 přednášek, které přijedou osobně prezentovat odborníci z Japonska, Belgie, Rakouska, Německa, Francie, dále ze Slovenské republiky a samozřejmě také z České republiky. Konference se zúčastní zástupce DG INFSO, který bude prezentovat podrobněji 6. výzvu "ICT for Mobility" 7. rámcového programu. Letošní problematika konference je mj. zaměřena na moderní technologie pro zvýšení bezpečnosti vozidel a silniční infrastruktury. Bude jistě zajímavé porovnat vývoj nehodovosti v České a Slovenské republice. Tyto příspěvky přednesou ředitelé dopravní služby police obou zemí. Dalšími aktuálními tématy je jistě otázka bezpečnosti motocyklistů, hodnocení dopravní infrastruktury z pohledu bezpečnosti atd. Jsme potěšeni např. zájmem Evropské silniční federace (ERF) o aktivní účast na konferenci a současně také dalších významných evropských institucí jakými jsou BAST, INRETS nebo CDV. Program konference byl připravován společně s Českou silniční společností, klastrem "Inovace v dopravě" a s Evropskou chartou evropské bezpečnosti. Více informací: www.brnosafety.cz

zpět na odborné akce