Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference "Projektování pozemních komunikací - křižovatky"

úterý 12. května 2009 kongresový sál hotelu PYRAMIDA, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 Cílem je seznámit odbornou veřejnost zabývající se především projektovou dokumentací pro pozemní komunikace s konečným zněním revize normy pro projektování křižovatek a dalších souvisících norem a připravovaných technických předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy Pro přihlášení na konferenci prosim používejte elektronické přihlášení na internetových stránkách www.pragoprojekt.cz. Pro podrobné informace o konání konference, její odborné náplni a o možnostech prezentace se obracejte na: PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Müller Miloslav K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4 K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 226 066 244, 226 066 111 (ústředna) 226 066 117 (fax) mullerm@pragoprojekt.cz www.pragoprojekt.cz

zpět na odborné akce