Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí

Litomyšl, 4.- 5. listopadu 2008 III. česko-slovenská konference - strategie a politika udržitelné dopravy - hodnocení zátěže životního prostředí a zdraví dopravou - opatření směřující k omezení negativních vlivů dopravy pořádá: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Líšeňská 33a 636 00 Brno

zpět na odborné akce