Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Sympozium "Lidský faktor v dopravě" 2016

První setkání se bude konat na Katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci dne 15. 9. 2016. Formát: jednodenní sympozium (cca 5-7 odborných sdělení), důraz kladen na diskusi, tj. cca 15-20 minut sdělení, 20 minut diskuse. Cíl sympozia: setkání a výměna zkušeností z výzkumu a praxe v oblasti lidského faktoru v dopravě. Pro autory: zaslání krátkého abstraktu (název, autoři, afiliace autorů, klíčové slova, abstrakt: 150-300 slov, afiliace ke grantu) na email: matus.sucha@upol.cz. Další zájemce o účast prosím o přihlášení prostřednictvím emailu na matus.sucha@upol.cz. Účast na symposiu je bezplatná. Program a další organizační informace budou zveřejněny v průběhu července 2016. Cílová skupina: výzkumníci, pedagogové, studenti a další dopravní experti podílející se na výzkumu nebo aplikaci poznatků do dopravní praxe. Jednací jazyk čeština a slovenština, předpokládá se tedy účast kolegů z ČR a SR. Příspěvky ve formě článku budou publikovány v monotematickém čísle relevantního odborného časopisu (bude upřesněno). Vítané jsou zejména sdělení z empirických výzkumů a příklady dobré praxe implementace výstupů výzkumu v dopravě. Preferován je holistický přístup k problematice, tzn. provázanost všech složek dopravního systému (člověk, dopravní prostředí, dopravní prostředek, sociální aspekty - kultura a interakce jednotlivých složek navzájem), i tematická provázanost, tj. bezpečnost, veřejné a individuální zdraví, mobilita, komfort, využití půdy nebo ekonomická udržitelnost. Důraz je kladen na metodologické aspekty výzkumu (v případě empiricky laděných sdělení) a metody úspěšné implementace do praxe (v případě prakticky laděných příspěvků).

zpět na odborné akce